...

Wat is het verschil tussen een pedagoog, orthopedagoog en orthopedagoog-generalist?

Pedagoog

De beroepstitel ‘pedagoog’ is geen beschermde titel, dus in principe mag iedereen zichzelf pedagoog noemen.  Aan de beroepstitel pedagoog is niet direct af te leiden welke (voor)opleiding en/of cursus deze persoon heeft afgerond. Sinds 2013 moeten wel alle werknemers in de jeugdzorg zich verplicht registreren bij het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hiermee tonen zij hun vakbekwaamheid, werkervaring en kennis aan. 

Orthopedagoog

Een orthopedagoog is een gespecialiseerde pedagoog die zich richt op kinderen en jongeren met complexe opvoed- en ontwikkelvragen. Orthopedagogen hebben uitgebreide kennis van psychopathologie en ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn getraind in het diagnosticeren van problemen en het ontwikkelen van behandelplannen. Een orthopedagoog werkt vaak samen met andere professionals binnen de zorg.

Een orthopedagoog heeft een academische opleiding pedagogiek gevolgd, met als specialisatie orthopedagogiek en kunnen zich laten  registreren  bij de NVO als Orthopedagoog. Met deze opname in het kwaliteitsregister garanderen zij de kwaliteit van hun beroepsuitoefening.

Orthopedagoog-generalist

De orthopedagoog-generalist is een orthopedagoog met een aanvullende post-master opleiding en BIG-registratie. Deze professional heeft brede kennis en ervaring op het gebied van complexe problematiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. De orthopedagoog-generalist kan zelfstandig diagnostiek verrichten en behandelplannen opstellen. Deze specialist kan ook supervisie geven aan andere professionals en heeft een coördinerende rol in het zorgproces.

 


Schrijf een reactie

Recente reacties
Archieven